Ošetřovatelská dokumentace v ÚVN Praha

Přední zdravotnické pracoviště v ČR, Ústřední vojenská nemocnice Praha, od podzimu 2012 těží z prozatím bezprecedentního a zcela jedinečného příkladu úspěšné implementace technologie do klinického léčebného procesu. Díky mobilní ošetřovatelské dokumentaci od společnosti ICZ dnes mají zdravotní sestry pilotních klinických pracovišť příležitost pracovat se zdravotnickými informacemi jako nikdy předtím – s použitím jedinečné mobilní technologie přímo u lůžka pacienta.

 
Číst dále

Mise projektu

Co je jedním z největších dilemat zdravotníků při nahrazování papírové dokumentace za elektronickou? Mít informace v elektronické formě vždy při sobě, podobně jako papír. Elegantním řešením je spojení sofistikovaného softwarového řešení se špičkovou mobilní technologií. Ošetřovatelská dokumentace představuje nástroj profesionální praxe, který je povinnou součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Za její vedení odpovídají zdravotní sestry a představuje pro ně nemalou časovou zátěž. Informace v ní obsažené v mnoha případech zásadně vypovídají o kvalitě a směru nastolené léčby. Tento typ dokumentace je velmi dynamický, administrativně náročný a jeho vedení vyžaduje permanentní interakci s pacientem.
Cílem mise ÚVN a společnosti ICZ se stala digitalizace tohoto typu dokumentace, aniž by při tom došlo k devalvaci její kvality či nadlimitnímu zatěžování zdravotních sester.

Realizace

Implementace Elektronické ošetřovatelské dokumentace je celkovou inovací nemocničního informačního systému v podobě dodání nové generace řešení ICZ AMIS*HD®, které představuje ucelenou sadu špičkových softwarových nástrojů podporujících klinické procesy. Samotné řešení ošetřovatelské péče podporuje veškeré požadované agendy, od ošetřovatelské anamnézy přes skórovací schémata až po složité hodnoticí systémy.
Technologie se konečně opravdu podílí na racionální léčbě pacienta. Řešení například automaticky generuje bezpečný ošetřovatelský plán, který je v souladu s procesem schematizace léčby a dodržování standardů léčebného procesu. Důležitým prvkem jsou v tomto případě technologie mobilní – nejen mobilní bezdrátová infrastruktura, ale i mobilní dotykové tablety s optimalizovanou mobilní verzí aplikace, které si zdravotní sestry donesou až k lůžku pacienta.
Implementace tohoto řešení organicky navazuje na vizi ÚVN o silnější podpoře medical guidelines a evidence based medicine jako základů racionální léčby pacienta.