ICZ je přední dodavatel nemocničních informačních systémů v ČR i zahraničí.

 
Již více než 30 let vyvíjíme, podporujeme a inovujeme nemocniční a klinické informační systémy v desítkách zdravotnických zařízení v ČR. Jsme dodavateli největší instalace nemocničního IS v ČR a naše nemocniční IS naleznete v největších a nejprestižnějších zdravotnických zařízeních ČR jako jsou FN Hradec Králové a FN Brno nebo ÚVN Praha. Naše řešení pro Jednotnou technologickou platformu, které je základem zdravotnických registrů ČR, má více než 25 500 uživatelů. Námi navržený systém ePACS používá 372 zdravotnických zařízení a za rok se jím přenese více než 230 TB dat. Za rok náš systém TRINIS pomůže koordinovat více než 460 transplantací ledvin.
 

Elektronický lékový řetězec
v ÚVN Praha

Název řešení: Elektronický lékový řetězec
Lokalita realizace: Ústřední vojenská nemocnice Praha


Ústřední vojenská nemocnice v Praze, přední zdravotnické pracoviště v ČR, je prvním zařízením tohoto typu využívajícím unikátní řešení Skupiny ICZ. Elektronický lékový řetězec systematicky zvyšuje bezpečí lékového podání, racionalizuje lékovou politiku a zefektivňuje finanční toky související s léčivy. Řešení zahrnuje i implementaci specializovaných chytrých mobilních čteček.

Nemocniční informační systém ve Fakultní nemocnici Brno

Název řešení: Nemocniční informační systém
Lokalita realizace: Fakultní nemocnice Brno

Nejrozsáhlejší implementace nemocničního informačního systému v ČR s více než tisícem koncových pracovišť. Komplexní řešení klinických agend je páteřním informačním systémem tohoto předního zdravotnického zařízení v ČR. Systém je propojen s řadou dalších informačních systémů, přístrojovou techniku a řeší centrální pacientský registr i komplexní objednávání.

Elektronická ošetřovatelská dokumentace v ÚVN Praha

Název řešení: ICZ AMIS*HD® Elektronická ošetřovatelská dokumentace
Lokalita realizace: Ústřední vojenská nemocnice Praha

 
V předním zdravotnickém zařízení v ČR implementovala Skupina ICZ elektronickou ošetřovatelskou dokumentaci integrovanou s nemocničním informačním systémem včetně chytrých mobilních zařízení.


 

 

Nemocniční informační systém v Nemocnici Břeclav

Název řešení: Nemocniční informační systém
Lokalita realizace: Nemocnice Břeclav

Skupina ICZ implementuje svůj komplexní nemocniční informační systém v Nemocnici Břeclav, kde bude podporovat provoz klinických pracovišť.

Nemocniční informační systém v Nemocnici Havlíčkův Brod

Název řešení: Nemocniční informační systém
Lokalita realizace: Nemocnice Havlíčkův Brod


ICZ dlouhodobě provozuje komplexní nemocniční informační systém u významného regionálního poskytovatele zdravotnických služeb. Nemocniční informační systém vyvinutý a implementovaný Skupinou ICZ podporuje provoz všech klinických agend, výkaznictví a vybrané specializované agendy.

Nemocniční informační systém v Nemocnici Milosrdných bratří Brno

Název řešení: Nemocniční informační systém
Lokalita realizace: Nemocnice Milosrdných bratří Brno

Provoz významného městského zdravotnického zařízení v srdci Brna podporuje již tradičně osvědčený nemocniční informační systém z produkce ICZ. Obstarává provoz všech klinických a dalších specializovaných agend zařízení včetně vykazování zdravotní péče plátcům.

Procesní nemocniční informační systém Oblastní nemocnice Jičín

Název řešení: Nemocniční informační systém s procesní orientací
Lokalita realizace: Oblastní nemocnice Jičín

Unikátní procesně orientovaný nemocniční informační systém implementovala Skupina ICZ v Oblastní nemocnici Jičín, významném oblastním poskytovateli všeobecných zdravotních služeb. Řešení je v rámci ČR unikátní svojí procesní orientací a zaměřením na zvyšování bezpečnosti léčebného procesu. Efektivně rovněž řeší plánování provozu. Nemocniční IS implementovaný v tomto zdravotnickém zařízení patří k absolutní technologické špičce v rámci ČR.

Nemocniční informační systém Ústřední vojenské nemocnice Praha

Název řešení: Nemocniční informační systém
Lokalita realizace: Ústřední vojenská nemocnice Praha

Skupina ICZ provozuje osvědčený nemocniční informační systém v předním zdravotnickém zařízení v ČR, v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Systém obstarává komplexní podporu všech klinických pracovišť a podporuje i elektronickou ošetřovatelskou dokumentaci. Systém je průběžně modernizován. Unikátní funkcionalitou je propojení s elektronickým lékovým řetězcem a provoz systému na mobilních zařízeních.

Ošetřovatelská dokumentace v nemocnici Kyjov

Název řešení: ICZ AMIS*HD® Elektronická ošetřovatelská dokumentace
Lokalita realizace: Nemocnice Kyjov
 
Nemocnice Kyjov se díky zavedení systému zařadila mezi několik průkopnických pracovišť v České republice, která tuto progresivní technologii využívají. Smyslem bylo ulehčit a zefektivnit poskytování ošetřovatelské péče a zvýšit přitom s pomocí vybraných automatizovaných kontrol bezpečí ošetřovatelského procesu.

Přečíst případovou studii

Sídlo firmy

 

Na hřebenech II 1718/10,
140 00  Praha 4 – Nusle

 
 

Kontakt

 

Telefonní spojení: +420 222 271 111
E-mail: marketing@i.cz

 
Zavolat Napsat