Ošetřovatelská dokumentace v Nemocnici Kyjov

Nemocnice Kyjov je důležité zdravotnické zařízení poskytující ambulantní i lůžkovou zdravotní péči ve spádové oblasti okresu Hodonín. Ročně zde proběhne přes 19 000 hospitalizací a téměř 200 000 ambulantních vyšetření. Od roku 1946 v nemocnici postupně vzniklo 24 nemocničních oddělení s kapacitou 483 lůžek a se svými více než 1 100 zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Cílem projektu byla postupná elektronizace ošetřovatelské dokumentace v plnohodnotné formě. Nemocnice Kyjov by se díky tomu zařadila mezi několik průkopnických pracovišť v České republice, která tuto progresivní technologii využívají. Smyslem bylo ulehčit a zefektivnit poskytování ošetřovatelské péče a zvýšit při tom s pomocí vybraných automatizovaných kontrol bezpečí ošetřovatelského procesu.

ČÍST DÁLE

Mise projektu

Smyslem projektu byla elektronizace ošetřovatelské dokumentace v celém zdravotnickém zařízení. Pilotní projekt na standardní stanici interního oddělení, chirurgického oddělení a dětského oddělení byl realizován přes prázdniny 2016. Jeho cílem bylo ověřit smysluplnost technologie v reálném provozu a optimalizovat nastavení systému i pracovních postupů. Po vyhodnocení v září 2016 proběhlo celoústavní školení odborných pracovníků, které vyvrcholilo přechodem celé nemocnice na elektronickou formu ošetřovatelské dokumentace.

Realizace

Od prosince 2017 tak byla dokumentace postupně implementována na všech klinických odděleních. Během nasazování bylo postupně optimalizováno nastavení i celkový provoz, nastavovány tiskové výstupy a byla také realizována integrace s nemocničním informačním systémem. Díky optimistickému a kladnému přijetí ze strany personálu bylo řešení v následujících měsících rozšiřováno. Pro větší zpřístupnění elektronické ošetřovatelské dokumentace byly na jednotlivá pracoviště zakoupeny a zprovozněny mobilní klinické stanice (notebooky), a potřebné úkony u lůžka pacienta tak mohou být zaznamenávány online. 
Zahájena byla rovněž implementace SSO (single-sign-on), vysoce bezpečného a přitom velmi rychlého přihlašování pomocí čipů.
V současné chvíli jsou plně elektronickou ošetřovatelskou dokumentací v celé své šíři podporována všechna oddělení Nemocnice Kyjov. Na jednotkách intenzivní péče a oddělení ARO je vedena anamnéza, hodnocení invazivních vstupů a záznam bilancí tekutin pacienta.