Strukturovaná data

Silný důraz na strukturovaná data umožňuje lépe pracovat s informacemi při jejich vyhledávání, stejně jako při pořizování výstupů pro klinický výzkum nebo kvalitativní statistiku. ICZ AMIS*HD® nabízí nativní funkce pro snadné a srozumitelné vedení informací o pacientovi, pokud možno ve strukturované formě s podporou mezinárodních skórovacích schémat a nomenklatur. Díky tomu je řešení lépe připraveno na výměnu zdravotnických dat s externími subjekty a je schopno velmi efektivně pracovat se stále rostoucím objemem informací pořizovaných o pacientech.

Pro pořizování strukturovaných dat jsou klíčové dobře navržené, ergonomické a automatizované formuláře. S pomocí mocného nástroje ICZ AMIS*HD® MediBuilder lze ve vizuálně orientovaném prostředí individuálně navrhovat specifické požadavky dle požadavků daného pracoviště. U všech standardních i individuálních formulářů se definují pevná a volitelná pole i vazby mezi nimi (například automatický přenos údajů z jednoho pole formuláře do dalšího). Formuláře mohou být elektronicky odesílány a poté pracují v režimu elektronické žádanky v rámci žádankového workflow. Každý formulář lze exportovat do jiné části dokumentace nebo z něj generovat PDF dokument. Formuláře lze obohatit o grafické prvky, například interaktivní nákresy.

Nad strukturovaně uloženými daty je možno formou SQL dotazů budovat statistický, manažerský a výzkumný aparát s možností anonymizace dat (clinical trials). Statistiky je možno exportovat a dále zpracovávat například v manažerském informačním systému.