Specializované oborové funkcionality

Řešení nabízí špičkové spektrum funkcionality s oborovou specializací na porodnictví, neonatologii, onkologii a operační obory. ICZ AMIS*HD® podporuje všechny potřeby různých typů i velikostí nemocnic a šíře jeho funkcionality vychází z naší třicetileté znalosti českého zdravotnického prostředí a specifických potřeb zdravotníků. Kromě podpory pro práci s klinickými daty a veškerým typem administrativní a zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou podporuje ICZ AMIS*HD® provoz klinických oddělení v oblasti nozokomiálních nákaz, mimořádných událostí, pacientských souhlasů, statistiky, žádankové komunikace či elektronického schvalování.
Nad rámec standardní klinické funckionality podporuje ICZ AMIS*HD® oborově specifickou dokumentaci pro:
  • porodnice
  • neonatologii
  • operační a chirurgické obory
  • celoústavní hygienu
  • onkologii
  • farmakologii
ICZ AMIS*HD® rozlišuje ambulantní a lůžkový provoz, provoz pracovišť akutní a intenzivní medicíny, denní stacionáře i provoz step-down jednotek. Rozlišována (ale vzájemně provázána) je rovněž lékařská, ošetřovatelská a administrativní dokumentace a manažerská data.