Podpora multimédií

Nativní podpora multimédií je základní vrozenou funkcí celého řešení. S multimédiálním obsahem se v ICZ AMIS*HD® pracuje zcela přirozeně, ať již jde o fotodokumentaci, videonahrávky, nebo zvukové diktáty. Multimediální obsah lze libovolně třídit a přikládat k dokumentaci. Řešení podporuje možnost importu širokého spektra formátů (fotografické formáty, PDF, DICOM, soubory kancelářských balíků, videosoubory, ...) a stejně tak snadný export ve standardním formátu PDF.

Zásadním benefitem při práci s multimédii je možnost jejich generování přímo nativně v systému s pomocí mobilních zařízení vybavených například fotoaparátem nebo systémem pro záznam zvuku. Není nutný složitý export a import dat do systému. Například fotografie nebo videa lze snadno zaznamenat chytrým telefonem nebo mobilním tabletem a takto získaná multimediální data ihned přikládat k pacientově zdravotní dokumentaci.

Stejně elegantní je import dat z přístrojové techniky. ICZ AMIS*HD® podporuje mezinárodní bezztrátový formát pro obrazovou dokumentaci ve zdravotnictví DICOM. Uložit však lze také exportované výstupy z přístrojové techniky, například ve formátu PDF. Stačí, aby daná modalita dokázala generovat data ve formě virtuální tiskárny. 

Stejně jako import je i export v ICZ AMIS*HD® elegantní a přímočarý. Veškerou dokumentaci lze s příslušnými právy exportovat do formátu PDF/A. Export dat mimo systém lze z bezpečnostních důvodů zaznamenat.