Intuitivní uživatelské rozhraní

ICZ AMIS*HD® nabízí standardizované a optimalizované uživatelské rozhraní vyvíjené na základě analýzy modelu chování uživatelů („user experience“). Zahrnuje čisté linie, mnemotechnické barvy, dostatečně velké ovládací prvky a srozumitelné popisky. Díky tomu si obsluhu systému osvojíte rychle, bez náročných školení a zejména intuitivně. Ať je váš vztah k výpočetní technice jakýkoli, s naším řešením budete přátelé velmi rychle.

S podporou agilního vývoje SCRUM byl v našem výzkumném a vývojovém centru pro nemocniční informační systémy definován prototyp UX kodexu, na jehož základě je přísně vyvíjeno uživatelské prostředí ICZ AMIS*HD®. Každý ovládací prvek, layout jednotlivých obrazovek, posloupnost kroků, nomenklatury nebo barevná schémata jsou organicky definovány v etalonu, který je následně implementován do všech částí systému. To umožňuje i začínajícímu uživateli přenášet získané návyky do nových částí systému, aniž by musel ztrácet čas hledáním nových cest v ovládání.

ICZ AMIS*HD® podporuje standardní klávesové zkratky i předdefinované texty, které jsou oblíbené u uživatelů běžných informačních systémů předchozích generací. Pro jednotlivé funkce je k dispozici nápověda a kontextové tipy. Uživatelské prostředí, jeho design i estetiku je možno individualizovat na základě přání klienta. Systém podporuje vícejazyčné uživatelské prostředí, přičemž díky nezávislému uložení jazykových souborů lze implementovat i nové jazyky.