Hlavní výhody pro zdravotníky

Rychlost, logické a přívětivé ovládání a zaměření na pacienta. S ICZ AMIS*HD® máte jako zdravotník po ruce vždy chytře sestavené, strukturované a logicky členěné informace. To vše kvůli jedinému: získat více času na pacienta a méně času trávit obsluhou informačního systému. ICZ AMIS*HD® je vyvíjen jako zbrusu nové a sebevědomé řešení respektující moderní způsob práce se zdravotnickými informacemi.
 
Při vývoji řešení ICZ AMIS*HD® jsme zúročili třicetileté zkušenosti z českých i zahraničních zdravotnických zařízení. Během celé této doby jsme se snažili pochopit, jakým způsobem pracují lékaři s informacemi obecně a následně i s informačním systémem. Pochopili jsme, že lékařům jde na prvním místě o rychlost. Nechtějí ztrácet čas složitou, neintuitivní a těžkopádnou obsluhou výpočetní techniky. Zároveň jsme pochopili, že drtivá většina lékařů považuje nemocniční informační systém za nepostradatelný, užitečný a smysluplný nástroj pro jejich práci. Informace v něm navíc obvykle považují za určující pro stanovení dalších léčebných postupů.
 
Vyvinuli jsme proto řešení přehledné, pro lékaře rychle uchopitelné, pracující s různou prioritizací informací. To podstatné je zvýrazněné, důležité zobrazené a další, podrobné informace zobrazujeme až jako detail, který neodvádí pozornost od klíčových a kritických informací.
Další důležitou vlastností ICZ AMIS*HD® je propojenost a integrita informací. Protože moderní léčebný proces je vysoce komplexní a vstupují do něj různé odbornosti, snažíme se lékaři prezentovat data z pohledu tzv. „pacientského případu“, který na informace o pacientovi pohlíží komplexně z medicínského, nikoli administrativního pohledu.
 
Středem světa ICZ AMIS*HD® je pacient a vaše péče o něj.

 

KOMPLEXNOST
ICZ AMIS*HD® disponuje úplnou agendou pro všechny typy nemocničních provozů a oborů. Tam, kde to bylo zapotřebí, disponuje řešení oborově specifickými funkcemi (například formuláři, žádankami, typy dokumentů). Veškeré informace jsou provázány a lze je prohledávat s pomocí chytrého vyhledávání nebo logicky filtrovat. Díky snadné integraci řešení s okolními systémy i přístrojovou technikou může mít lékař k dispozici komplexní data z různých systémů i přístrojů na jednom místě v rámci dokumentace pacienta. Může tak s klinickými, laboratorními nebo radiologickými dokumenty pracovat z jednoho místa, aniž by se musel přepínat do jiných, externích systémů. Odpadá rovněž složité přepisování informací z výstupů přístrojové techniky (například EKG přístroje, sonografické jednotky a podobně). Součástí dokumentace pacienta může být i multimediální obsah v podobě fotografií nebo videozáznamů. Ty lze jednoduše pořizovat v rámci práce se systémem, například s pomocí chytrých telefonů nebo tabletů, aniž by bylo nutné tento typ dat složitě importovat.

INDIVIDUALIZACE
ICZ AMIS*HD® umožňuje vysokou míru přizpůsobení konkrétnímu pracovišti, a to po stránce obsahové (formuláře, dokumenty), procesní (typické a povinně vyžadované postupy) i vzhledové (design uživatelského rozhraní). Nejedná se tedy o rigidní, ale dynamicky upravitelné řešení, které se v maximální míře snaží přizpůsobit prostředí, v němž je nasazeno. Díky využité technologii jsou navíc úpravy velmi rychlé a s pomocí vizuálně orientovaného nástroje ICZ AMIS*HD® MediBuilder i velmi rychle implementovatelné v reálném čase bez nutnosti programování. Pokud je řešení přizpůsobeno specifickým potřebám pracoviště, strávíte jím méně času a využijete jej efektivněji bez nutnosti improvizace a nouzových, dočasných řešení. Součástí dodávky řešení je vždy pečlivá předimplementační analýza, při které jsou s pověřenými uživateli probírány podrobné možnosti, požadavky a specifické potřeby daného pracoviště. Následně je systém odbornými konzultanty nastaven dle požadavků a v několika iteracích jsou potřeby vyladěny ke spokojenosti uživatelů.

MOBILITA
ICZ AMIS*HD® je nativní řešení, které podporuje funkce virtuální vizity. Lékař jej může používat na chytrých tabletech nebo smartphonech a pracovat s řešením bezprostředně vedle lůžka pacienta. Není tak odkázán na fyzické a nepřemístitelné pracovní stanice. Možnost pracovat s informacemi bezprostředně vedle pacienta pochopitelně otevírá dveře k bezpapírovému provozu a snižuje množství duplicit „papír - převod do elektronické formy“. Možnost nativně používat mobilní zařízení otevírá cestu k pokročilé práci s multimediální dokumentací (pořizování fotodokumentace, hlasových diktátů, využití čteček čárových kódů). Zejména během služeb je velmi praktické využívat chytrých telefonů, díky nimž má lékař k dispozici rychlý a okamžitý přístup k nemocničnímu informačnímu systému včetně možnosti příjmu upozornění, například při doručení laboratorních výsledků, příjmu pacienta a podobně.

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
ICZ AMIS*HD® je řešení zaměřené na UX ("uživatelský zážitek"). Na trhu nevídaná pozornost byla věnována ovládání, vzhledu a behaviorálnímu modelu ovládání systému. Při vývoji jsme vycházeli ze tří desítek let sledování práce lékařů na pracovištích v ČR i ve světě. Ve výsledném uživatelském prostředí se tak neztratí ani začátečník, se složitějšími a komplexními úlohami vám pomohou předpřipravené procesy a scénáře. Design, logika ovládání a struktura prezentovaných informací vychází v rámci celého systému z přísně standardizovaného vývojového modelu, který zajišťuje konzistenci obsluhy napříč všemi funkcemi a moduly pro všechny typy uživatelů. Prioritou lékaře je péče o pacienty, a nikoli obsluha informačního systému. Tomuto modelu je podřízen i způsob obsluhy našeho řešení.

VŽDY ONLINE
ICZ AMIS*HD® disponuje moderní a progresivní technologií systému nové generace pracující vždy v režimu online. Nativně podporuje zabezpečený vzdálený přístup, vzdálenou komunikaci s externími subjekty, integraci přístrojové techniky a chytrých zdravotních pomůcek. Aktivně využívá bezdrátových sítí a snaží se maximálně vytěžit potenciál dostupnosti internetu, chytrých sítí a mobilních periférií. 

AUTOMATIZACE
ICZ AMIS*HD® obsahuje více než dvě stovky automatizovaných procesů, kontrolních mechanismů a chytrých pomůcek, které se snaží lékaři napovídat a snižovat tak čas potřebný pro obsluhu systému. Jedná se o automatizované výpočty skórovacích schémat, automatické kontrolní mechanismy upozorňující na rizika léčby spojená s pacientem nebo léčebným přípravkem či chytré kontextuální nápovědy.


Chcete získat další, podrobné informace o výhodách ICZ AMIS*HD® pro manažery?
Kontaktujte naše produktové specialisty a přesvědčte se osobně o kvalitách našeho řešení při individuální prezentaci možností ICZ AMIS*HD®.