Chytré bezpečnostní mechanismy


Chytré bezpečnostní mechanismy chrání pomocí nápověd a výstrah vás i pacienta během celého procesu léčby. ICZ AMIS*HD® automaticky, chytře a na pozadí pohlídá lékové interakce, povinné součásti zdravotnické dokumentace, předepsané kroky v léčebném procesu nebo pořizování kódů pro zdravotní pojišťovny. Snaží se zdravotníkům poradit a podpořit je během celého náročného dne. ICZ AMIS*HD® obsahuje více než 950 chytrých kontrolních mechanismů, díky kterým bude každý den léčby pacienta bezpečnější. Všechny tyto mechanismy pracují na pozadí a uživatele zbytečně nerozptylují.

Základní úrovní bezpečnosti je definice povinných položek a definice přijatelných hodnot v nich. Pro velké množství standardních položek v rámci etalonu zdravotnické dokumentace předepsané zákonem jsou připraveny implicitní hodnoty. Stejně tak je vynucováno vyplňování položek vyžadovaných zákonem za účelem vykazování povinných statistických nebo bezpečnostních hlášení.

ICZ AMIS*HD® podporuje prevenci, evidenci a proces eliminace nozokomiálních nákaz včetně povinných, zákonem stanovených hlášení. K dispozici jsou i nástroje a dokumenty pro evidenci nepacientských rizik a nežádoucích událostí s odesíláním hlášení do národního systému hlášení nežádoucích událostí.
Mezi další bezpečnostní a bezpečnostněpreventivní nástroje v ICZ AMIS*HD® patří například prevence, evidence a léčba dekubitů a pádů (včetně možnosti fotodokumentace vývoje) nebo automatické spouštění procesů v případě nežádoucích událostí s informováním odpovědných osob.