Podpora výkaznictví a ekonomiky

ICZ AMIS*HD® obsahuje inovativní nástroje, které vychází z léty osvědčeného a oblíbeného produktu pro účtování dat pro zdravotní pojišťovny AMIS*H. Řešení nové generace je postaveno s pomocí nejmodernějších technologií na základě nového přístupu k účtování dat pro zdravotní pojišťovny s cílem maximální ergonomie, automatizace procesů, zvyšování efektivity a snižování finančních ztrát zdravotnického zařízení.

Toto komplexní řešení pro výkaznickou agendu nabízí v organickém celku všechny nástroje pro automatizované i manuální zpracování výkazných dat, sestavení K-dávek, jejich kontrolu před pořízením a zpracováním i po něm, komplexní podporu DRG, manažerský reporting, statistiku, tvorbu reportů, sestav a opravy dat a sofistikované nástroje pro optimalizaci, validaci a kontrolu vykazování.
Řešení podporuje evidenci přílohy číslo 2 pro ZP (např. import dat, plnou editaci a export příloh v rozsahu personálu, výkonu, přístrojů dle nasmlouvaných výkonů). Přílohy je vždy možné kopírovat a editovat jako nové pro další období, a to i pro různé plátce.

ICZ AMIS*HD® umožňuje vysokou míru automatizace sběru informací o provedené zdravotní péči nejen za účelem přípravy podkladů pro výnosy (vykazatelné položky), ale také pro získání co možná největšího množství informací pro stanovení reálných nákladů na pacienta (nevykazatelné položky). Samozřejmostí je grafické uživatelské prostředí, dodržení aktuální úhradové vyhlášky, manažerské výstupy, podpora kontrolních mechanismů včetně podpory křížové kontroly výkon/pracovník/přístroj.