Podpora manažerských funkcí

Nativní podpora manažerských funkcí výkonného nástroje ICZ AMIS*HD® Manažerský dashboarding umožňuje ekonomickým, provozním i zdravotnickým řídícím pracovníkům lépe sledovat aktuální i historický provoz, a to v reálném čase. Aktuální čekací doba v čekárnách, doba pro plánovaná vyšetření nebo multidimenzionální srovnávání nákladů na léčiva až na úroveň jednotlivých pracovníků jsou jen malá část rozsáhlé manažerské funkcionality řešení. Stejně jako u ostatních částí systému je kladen důraz na srozumitelnost a intuitivní ovládání.

Řešení plně podporuje DRG a využívání benchmarkingu. Snadná propojitelnost s naším manažerským informačním systémem vytváří stěží porazitelný duel podporující provoz zdravotnického zařízení.

Podpora standardů je zapracována do každé části řešení a je explicitně předpokládána pomoc na různých stupních akreditace zdravotnického zařízení. ICZ AMIS*HD® podporuje pracovní postupy s volitelným stupněm měkkých nebo tvrdých kontrol kroků i vkládaných dat a standardizaci ošetřovatelských i léčebných postupů. Velkou úlohu hraje strukturovaná zdravotnická i provozní dokumentace s důrazem na vyplňování všech vyžadovaných typů informací, sledování časových lhůt pro zpracování úkolů s možností postoupení dalším pracovníkům a podpora pro nozokomiální nákazy či mimořádné situace.