Léková politika

ICZ AMIS*HD® obsahuje vzájemně propojené nástroje pro plně elektronický lékový řetězec. Pochopitelně lze využívat pouze některé jeho části a elektronizaci provádět inkrementálně. Řešení podporuje celoústavní racionální lékovou politiku, která je zaměřena na kontinuální zvyšování bezpečnosti pacientů a zefektivňování ekonomiky provozu, jež je organickou součástí řešení ICZ AMIS*HD®.

Podstatnou složkou v celoústavních výdajích jsou prostředky vydávané za léky. Jedním z potencionálních rizik při poskytování zdravotní péče jsou rovněž medikační chyby (včetně potencionálních lékových interakcí či kontraindikací podání). Řešení ICZ AMIS*HD® Lékový řetězec zahrnuje podporu procesu včetně jeho jednotlivých subprocesů. Jedná se tedy o řešení problematiky lékárny, příručních skladů, strukturované medikace a mobilních čteček.

Řešení využívá informací vedených v lékárenském či klinickém informačním systému a obsahuje řešení pro příruční sklad, „e-recept“, podporu vedení strukturovaných medikací, evidenci podání a spotřeby léků a v neposlední řadě podporu řízení lékové politiky.