Bezpapírový provoz

Jako zcela nový a vysoce moderní informační systém je ICZ AMIS*HD® od počátku vyvíjen pro plně bezpapírový provoz respektující národní i mezinárodní legislativní požadavky, standardy a normy. Díky plné podpoře digitálního podepisování, kvalifikovaných certifikátů, časových razítek či konverze do archivních formátů je řešení schopno podporovat plně bezpapírový provoz zdravotnického zařízení.

Součástí řešení může být digitální archiv zdravotnické dokumentace (AZD) s podporou legislativně kompatibilní plně automatické skartace, automatickým hlídáním skartačních lhůt, workflow pro digitální podepisování dokumentů, podporou „přerazítkování“ archivních dokumentů, možnost interoperabilního připojení k externím subjektům pro zpřístupňování elektronické dokumentace nebo silnými nástroji pro digitalizaci, export a import.

Důležitou součástí koncepce bezpapírové nemocnice jsou nástroje „Virtuální vizita“. S jejich pomocí jsou informace o pacientovi dostupné přímo u jeho lůžka na mobilním tabletu nebo chytrém telefonu. Zdravotnický personál tak neztrácí kontinuitu informací ani nemusí generovat mezistupeň v papírové podobě, který je následně redundantně přepisován do elektronické formy. Mimořádnou pozornost jsme věnovali zejména provozům intenzivní a akutní péče, kdy je objem pořizovaných dat mimořádný. 

Pro zajištění úplného bezpapírového provozu je nutné zajistit podporu všech typů informací generovaných v souvislosti s péčí o pacienta. ICZ AMIS*HD® proto podporuje sofistikovanou strukturovanou medikaci s vazbou na úplný celoústavní elektronický lékový řetězec.