Technologie supertenkého klienta

Grafické moduly ICZ AMIS*HD® jsou vytvořeny ve vícevrstvé architektuře. Datová vrstva je reprezentována relační databází dle výběru zadavatele. Řešení je při splnění základních technologických podmínek pro danou databázi principiálně databázově nezávislé a je schopno pracovat s většinou moderních relačních databází.

Aplikační vrstva je vyvinuta v prostředí Google Web Toolkit a na úrovni webového serveru zajišťuje realizaci drtivé většiny aplikační logiky. Provoz aplikační vrstvy zajišťuje aplikační server Apache Tomcat nebo JBoss. Prezentační vrstva řeší vizuální prezentaci dat, která získá od aplikační vrstvy, a provádí dílčí akce aplikační logiky.

Uživatelé tedy s aplikací pracují prostřednictvím tenkého klienta, kterým je internetový prohlížeč. Řešení je navrženo primárně jako vysoce bezpečný systém určený k manipulaci s citlivými údaji. Tomu odpovídá i úroveň zabezpečení. Přístup k veškerým datům je řízen centrálně na základě definovaných etalonů přístupových práv s explicitně utajovanými typy dokumentace. Veškeré akce vyvolané uživateli jsou zaznamenávány a jsou zpětně dohledatelné. Celé řešení je navrženo s vysokým důrazem na bezpečnost na všech úrovních s akcentací důvěryhodnosti poskytovaných dat. Bezpečnost je zajišťována jak na úrovni aplikační vrstvy jednotlivých systémů a jejich modulů pomocí řízení přístupů, logování a auditování, tak na úrovni řízení a kontroly správy systémů, sledování výkonu a údržby, bezpečnosti síťové vrstvy, zálohování, zastupitelnosti hardwarových prvků a podobně.