Podpora mezinárodní i národní interoperability

ICZ AMIS*HD® byl vyvíjen jako zcela nové řešení do doby otevřených dat a silné akcentace na jejich výměnu mezi různými subjekty podílejícími se na léčbě pacienta. Z tohoto důvodu byla při jeho vývoji respektována mezinárodní architektura pro zdravotnickou interoperabilitu IHE.

Řešení plně podporuje mezinárodní komunikační protokol HL7 i národní datový standard DASTA. Disponuje dobře dokumentovaným komunikačním rozhraním s architekturou SOAP, které umožňuje standardizovanou integraci s dalšími informačními systémy. Nativně podporuje připojení k národním systémům pro výměnu zdravotnických informací ePACS a eMeDOcS. Samozřejmostí jsou rozhraní pro komunikaci a odesílání povinných hlášení a statistik v elektronické formě orgánům státní správy a plně elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami. Řešení nativně podporuje také integraci s archivem zdravotní dokumentace.