Mobilní a multiplatformní řešení

Díky vícevrstvé architektuře a multiplatformnímu webovému klientovi je možno UI spouštět na všech rozšířených mobilních platformách. Řešení nabízí velký potenciál při použití chytrých telefonů, tabletů nebo inteligentních čteček s operačním systémem Android, iOS nebo Windows Mobile. S pomocí malých nároků na přenos dat mezi webovým klientem a serverovou částí lze bez obav využívat bezdrátové sítě. Samozřejmostí je podpora zabezpečeného připojení a šifrování dat.

ICZ AMIS*HD® využívá progresivní technologie vícevrstvé architektury s technologií supertenkého klienta a asynchronní komunikaci se serverem. Využívá minimum systémových zdrojů a lze jej provozovat na všech rozšířených serverových (Windows, Unix, Linux), klientských (Windows, MacOS, Linux) i mobilních platformách (Windows Mobile, iOS, Android). Systém je plně databázově nezávislý, a lze jej tak postavit nad jakoukoli rozšířenou databázi. Implicitně je nabízen s osvědčeným a robustním řešením IBM Informix. Možná je však také implementace na vaši stávající databázi (Oracle, Sybase, MS SQL Server, Caché, ...). Díky této koncepci je pro správu ICT snadno udržovatelný a rozšiřitelný při kontinuálním zajištění stejné úrovně bezpečnosti i dostupnosti všech komponent systému. Odpadá tak časově náročná správa klientů na koncových stanicích.

Technologie nativního supertenkého klienta umožňuje rychlé, vždy připojené online řešení, nativně podporující vysoce zabezpečený vzdálený přístup, nasazení mobilních klientů v prostředí bezdrátových sítí a integraci Health IoT periférií, wearables a internetových aplikací. V případě krátkodobého výpadku připojení je však klientská část vybavena mechanismem vyrovnávací paměti, který zajistí zachování generovaných informací na straně klienta a jejich následné uložení ihned při obnovení připojení k síti. Díky tomu je zajištěn kontinuální a bezpečný provoz. Systém je také plně připraven na nasazení v režimu cloudových služeb.