Intuitivní navigace

Řešení vychází z koncepce přímočarého a intuitivního ovládání pomocí grafického uživatelského rozhraní, které respektuje vžité konvence ovládání provozních prostředí nejrozšířenějších operačních systémů. Je zachováno elementární ovládání s využitím alfanumerických vstupních zařízení (klávesnice). Obsluha prostředí vyžaduje polohovací zařízení určená pro práci v grafickém rozhraní (počítačová myš, tablet, dotyková obrazovka).

Tam, kde je to technologicky přípustné, je využito primárně webových technologií, které uživatelské rozhraní transformují do prostředí interpretovaného webovým prohlížečem. Jednotlivé komponenty splňují standardizaci pro webové technologie a nekompilované skripty a bez potíží mohou být interpretovány běžně rozšířenými webovými prohlížeči, které tyto standardy dokážou zpracovat.

Jednotlivé sekce uživatelského prostředí podléhají správě rolí a příslušných workareas – pracovních oblastí. Tato koncepce uživatelského rozhraní umožňuje cílenou distribuci relevantních údajů podle rolí a příslušná obsluha není zahlcena irelevantními ovládacími prvky a informacemi.
 
Uživatelské prostředí respektuje standardní zažité konvence pro obsluhu informačních systémů, zejména práce s kontextovými nabídkami, funkce třídy drag and drop a práce s dialogovými okny a ovládacími tlačítky. V závislosti na konkrétní roli a typu informací je v maximální míře podporována upravitelnost uživatelského prostředí. Jednotlivé sekce uživatelského rozhraní univerzálně podporují vyšší funkce operačního systému, zejména potom přenos informací přes schránku (funkce copy and paste).

Správcovské části uživatelského rozhraní (určeny pro správu a konfiguraci aplikace) jsou složeny z graficky orientovaných nástrojů s vizualizací konfiguračních změn a alfanumerických konfiguračních utilit. Ty jsou použity všude tam, kde je před intuitivností obsluhy preferována její rychlost.