Hlavní výhody pro IT

Naše řešení, plně vyvinuté v ČR, patří k nejmodernějším na evropském trhu. ICZ AMIS*HD® byl vyvinut jako multiplatformní, databázově nezávislý a mezinárodní standardy splňující systém. Řešení je nativní a podporuje všechny nejrozšířenější mobilní platformy.ICZ AMIS*HD® využívá progresivní technologie vícevrstvé architektury s technologií supertenkého klienta a asynchronní komunikaci se serverem. Využívá minimum systémových zdrojů a lze jej provozovat na všech rozšířených serverových (Windows, Unix, Linux), klientských (Windows, MacOS, Linux) i mobilních platformách (Windows Mobile, iOS, Android). Systém je plně databázově nezávislý, a lze jej tak postavit nad jakoukoli rozšířenou databázi. Implicitně je nabízen s osvědčeným a robustním řešením IBM Informix. Možná je však implementace na vaši stávající databázi (Oracle, Sybase, MS SQL Server, Caché, ...). Díky této koncepci je systém pro správu ICT snadno udržovatelný a rozšiřitelný při kontinuálním zajištění stejné úrovně bezpečnosti i dostupnosti všech komponent. Odpadá tak časově náročná správa klientů na koncových stanicích.
 
NEPROPRIETÁRNÍ SYSTÉM
ICZ AMIS*HD® není pevně svázán s žádnou platformou ani relační databází. To racionalizuje ekonomický faktor jeho nasazení ve stávající ICT infrastruktuře, protože lze využít již stávajících zdrojů a odpadá násilná migrace na jinou relační databázi nebo platformu. Platformní nezávislost se vztahuje jak na serverovou, tak klientskou, respektive mobilní část řešení. Řešení bylo testováno na většině moderních rozšířených databází, stejně jako na serverových platformách Linux, Unix (IBM) a Windows Server. Z klientských platforem jsou podporovány Windows 9 a 10, MacOS Mojave a Linux s webovými prohlížeči Mozilla Firefox, IE 11, Edge, Chrome a Sarafi 12. Pro řádný běh klientské části nejsou vyžadovány žádné pluginy, prostředí Java ani jiné prvky vyžadující instalaci a pravidelné aktualizace. Na klientské straně je tak potřeba pouze udržovat aktualizovanou verzi webového prohlížeče. Responzivní mobilní klient podporuje platformy Windows Mobile, Android a iOS, vždy v posledních verzích. Výsledná konfigurace prostředí pro řešení je vždy otázkou předimplementační analýzy s přihlédnutím k optimálním výkonnostním, implementačním, migračním a bezpečnostním požadavkům.

VŽDY ONLINE
Technologie nativního supertenkého klienta umožňuje rychlé, vždy připojené online řešení, nativně podporující vysoce zabezpečený vzdálený přístup, nasazení mobilních klientů v prostředí bezdrátových sítí a integraci Health IoT periférií, wearables a internetových aplikací. V případě krátkodobého výpadku připojení je však klientská část vybavena mechanismem vyrovnávací paměti, který zajistí zachování generovaných informací na straně klienta a jejich následné uložení ihned při obnovení připojení k síti. Díky tomu je zajištěn kontinuální a bezpečný provoz. Systém je plně připraven na nasazení v režimu cloudových služeb.

PLNĚ INTEROPERABILNÍ
ICZ AMIS*HD® podporuje rámcové integrační profily definované mezinárodní organizací pro interoperabilitu ve zdravotnictví IHE. Na úrovni komunikačních protokolů podporuje řešení mezinárodní komunikační protokol HL7, mezinárodní protokol DICOM i národní standard DASTA. Snadnou integraci s okolními systémy zajišťuje dobře dokumentovaná podpora SOAP komunikace. Úspěšnou výměnu dat podporuje i důraz na maximální a srozumitelnou strukturaci dat v systému a připravenost na implementaci mezinárodních zdravotnických nomenklatur.Chcete získat další, podrobné informace o výhodách ICZ AMIS*HD® pro manažery? 
Kontaktujte naše produktové specialisty a přesvědčte se osobně o kvalitách našeho řešení při individuální prezentaci možností ICZ AMIS*HD®.