INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním dotazu udělujete společnosti ICZ a.s., se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, IČO: 25145444, Zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze v oddílu B, vložce č. 4840, (dále jen „ICZ“) svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a telefon, které tím společnost ICZ získá a bude je využívat pro kontakt a zodpovězení vašeho dotazu.

Tento souhlas udělujete dobrovolně na dobu vyřízení dotazu (max. 3 měsíců) a byli jste poučeni v souladu se zákonem o všech svých právech podle zákona, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu jakož i právem tento souhlas kdykoliv odvolat.