Královéhradecký kraj sjednotí nemocniční informační systémy


Společnost ICZ uzavřela s Královéhradeckým krajem smlouvu na dodávku jednotného nemocničního systému ICZ AMIS*HD pro zdravotnická zařízení. Smlouvu v hodnotě 36 milionů korun podepsali hejtman kraje Jiří Štěpán a generální ředitel společnosti ICZ a.s. Bohuslav Cempírek. Software eviduje zdravotnickou dokumentaci pacienta a je užitečným pomocníkem při určování jeho léčby. Královéhradecko se tak stane prvním krajem v republice se sjednoceným nemocničním řešením tohoto typu.
Systém, který je páteřním zdrojem informací, a bez jehož provozu dnes není poskytování zdravotních služeb myslitelné, považují zdravotníci za určující směrem ke stanovení léčby pacienta. Obsahuje veškerou zdravotnickou dokumentaci, jeho prostřednictvím lze zasílat elektronické žádanky na vyšetření a laboratorní výsledky nebo zpracovává data z přístrojové techniky. 

„Královéhradecko jako první z krajů zrealizovalo pořízení jednotného nemocničního informačního systému, který zlepší vzájemnou komunikaci, zpracování a vyhodnocování dat krajských zdravotnických zařízení,“ informoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar, který byl rovněž přítomen u podpisu smlouvy. „Je to důležitý moment pro Královéhradecký kraj a jeho nemocnice. Povedlo se dokončit vleklé výběrové řízení, které trvalo dva roky. Věřím, že nákup nového softwaru přispěje k chodu našich nemocnic, zefektivní práci všech zaměstnanců a v neposlední řadě přispěje k lepším zdravotním službám pro pacienty,“ uvedl hejtman kraje Jiří Štěpán

Nejmodernější technologie řešení ICZ AMIS*HD navíc přichází s prvky umělé inteligence, které sledují procesy léčby a proaktivně varují zdravotnický personál před možným pochybením. Řešení rovněž podporuje racionalizaci využívání zdrojů, a tím pro pacienta zajišťuje efektivnější, plynulejší a komfortnější průběh léčebného postupu.

„Skupina ICZ, přední dodavatel technologií a služeb pro zdravotnictví, touto zakázkou dosáhla dalšího významného úspěchu se svým inovativním řešením ICZ AMIS*HD. Královéhradecký kraj jeho využitím učinil významný krok ke zvýšení bezpečnosti, efektivnosti a dostupnosti zdravotní péče v celém regionu,“ uvedl generální ředitel ICZ Bohuslav Cempírek, který se podpisu účastnil spolu s Martinem Porkertem, zástupcem sekce Zdravotnictví společnosti ICZ.

Mezi zdravotnická zařízení v regionu, která propojí jednotný nemocniční informační systém ICZ AMIS*HD, patří Oblastní nemocnice Jičín a.s., Oblastní nemocnice Náchod a.s., Oblastní nemocnice Trutnov a.s. a Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem. Nemocnice tak budou patřit k dalším ze zdravotnických zařízení v České republice, které vsadily na novou generaci systému s řadou inovativních přístupů.