Jsem manažer

Hlavní výhody pro manažery

Nemocniční informační systém ICZ AMIS*HD® tvoří ucelená a organicky propojená řada modulů a nástrojů, plně pokrývajících veškeré potřeby zdravotnického zařízení. ICZ AMIS*HD® splňuje veškeré potřeby bezpapírového provozu v různých typech subjektů - od ambulantních zařízení, specializovaných poraden a stacionářů přes lůžková oddělení a jednotky intenzivní péče až po specializované obory, jako jsou neonatologie nebo porodnictví.
více