Skupina ICZ jako zakládající člen IHE Česká republika

IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) je globálně nejrespektovanější mezinárodní iniciativa věnovaná sdílení dat v rámci zdravotní péče. Prostřednictvím podpory efektivní mezinárodní spolupráce v poskytování zdravotní péče pomáhá IHE při standardizaci procesů a interoperabilitě zdravotnických a nemocničních informačních systémů. Tato iniciativa působí jak v Evropě, tak na jiných kontinentech ve formě neziskové organizace a výsledky její práce byly adaptovány například v Rakousku, Francii, Itálii, Švýcarsku, Slovinsku nebo Lucembursku. Převážná část zahraničních národních i mezinárodních eHealth projektů je založená právě na principech formulovaných IHE.

Založení IHE Česká republika je výsledkem několikaměsíčního úsilí zakládajících členů a řady jednání s IHE Europe za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Jedním z cílů nově vzniklé organizace je zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny zdravotnických dat. Založení aktivního subjektu v rámci ČR, který podporuje aktivity IHE, je významným krokem v prosazování empiricky ověřených a funkčních myšlenek zdravotnické interoperability, které nyní podporuje i Evropská komise. Ta ve svém stanovisku doporučila IHE jako prostředek první volby pro řešení národních i mezinárodních úloh v oblasti eHealth.

Pro společnost ICZ a.s jako předního poskytovatele služeb pro elektronické zdravotnictví v České republice bylo přirozené stát se jedním ze zakládajících členů IHE Česká republika. Skupina ICZ tak navázala na své již několik let trvající úsilí implementovat IHE profily ve svých řešeních a edukovat českou odbornou veřejnost o principech a činnosti této iniciativy.