Global Smart Health Hackathon s podporou ICZ

Institut klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM) hostil již druhý ročník mezinárodního kreativního maratónu Global Smart Health Hackathon Prague 2019 a i letos tuto akci podpořila také Skupina ICZ. V inspirativním a pulsujícím prostředí tohoto prestižního světového zdravotnického zařízení stálo před 20 týmy celkem 11 různorodých výzev. Misí účastníků pak bylo za 72 hodin vymyslet a do fáze prototypu uvést řešení některé z nich. V několika případech šlo o reálné vědecké a léčebné výzvy z provozu IKEM.

Soutěžícím byli i během nočních hodin pokračujícího maratónu k dispozici odborní mentoři včetně byznys konzultanta sekce Zdravotnictví ICZ Tomáše Hrůzy. Týmy rovněž mohly využít celou škálu technologií jak z oblasti softwaru, tak hardwaru. To vše v reálném prostředí nemocnice, kde nechyběla přímá konzultace nápadů s pacienty a zdravotníky, která přinesla vylepšování jednotlivých řešení v ostrém provozu.
Odborná porota, ve které za ICZ zasedl specialista na elektronizaci zdravotnictví Michal Opatřil, měla složitý úkol. Ze soutěže neodstoupil jediný tým a všechna řešení byla velmi propracovaná, inovativní a impozantní z hlediska času, který na jejich vypracování soutěžící týmy měly. Porota jednotlivé projekty hodnotila z pohledu jejich inovativnosti, byznysového potenciálu a technologické vyspělosti. Největší počet hlasů a hlavní cenu poroty z rukou ministra zdravotnictví ČR pana Adama Vojtěcha nakonec získal projekt pro nevidomé diabetiky z dílny trojice ČuprTým. Ten pomáhá nevidomým nebo špatně vidícím diabetikům s interpretací naměřených hodnot glukózy v krvi. Jedná se o funkční řešení s velkým potenciálem, protože právě toto onemocnění je často doprovázeno zhoršením nebo úplnou ztrátou zraku. Druhé místo obsadil tým Binary Trio, který se zaměřil na analýzu vzorků Langerhansových ostrůvků v lékařském systému IsletNet. Třetí cenu přebrali členové týmu Hax Partyzan za řešení pro validaci výsledků umělé inteligence v rámci systému IsletNet. Poslední dva jmenované projekty navíc mohou být aplikovány přímo ve výzkumné praxi IKEM.