Ošetřovatelská dokumentace

Ošetřovatelská dokumentace v ICZ AMIS*HD® představuje komplexní informační řešení v plné míře podporující veškeré ošetřovatelské procesy a vedení ošetřovatelské dokumentace v ryze elektronické formě. Svojí koncepcí umožňuje přechod na plně bezpapírový provoz a z tohoto pohledu se v rámci ČR jedná o zcela jedinečný produkt, který vznikl v úzké spolupráci s předními zdravotnickými pracovišti. Díky ryze praktické orientaci dokáže reálně urychlit, zefektivnit a zejména učinit bezpečnějším všechny ošetřovatelské postupy.
 • Řešení komplexně podporující vedení ošetřovatelské dokumentace
 • Řešení nabízející úsporu času personálu díky automatizaci procesů
 • Prakticky orientované řešení vyvinuté přímo v praxi na fakultních pracovištích
 • Inteligentní workflow
 
V rámci ICZ AMIS*HD® Ošetřovatelské dokumentace jsou k dispozici:
 • ošetřovatelská anamnéza a její vyhodnocení
 • diety s možností integrace stravovacího provozu
 • ošetřovatelský plán
 • ošetřovatelské cíle
 • skórování s možností individuální definice skórovacích schémat 
 • evidence intervencí a mimořádných událostí (pády, dekubity...)
 • výsledky a žádanky
 • podpora multimédií – možnost pořizování fotografické dokumentace přímo v prostředí ICZ AMIS*HD®
Všechny funkcionality jsou nativně dostupné v mobilní verzi, kterou lze provozovat na chytrých telefonech nebo tabletech bezprostředně u lůžka pacienta.

Všechny části jsou úzce a obousměrně integrovány s lékařskou, administrativní i výkaznickou částí ICZ AMIS*HD®, konkrétně:
 • veškerými faktografickými informacemi o pacientovi
 • ošetřovatelskou anamnézou s vazbou na ošetřovatelský plán
 • ošetřovacím plánem s vazbou na ošetřovatelskou anamnézu
 • číselníkem ošetřovatelských diagnóz s vazbou na ošetřovatelskou anamnézu
 • číselníkem důvodů vzniku nebo průběhu sledovaného symptomu (např. bolesti)
 • číselníkem projevů nemoci, resp. události
 • tiskem ošetřovatelského plánu, sesterské překladové zprávy a formuláře Informace o klientovi
   
Ošetřovatelská anamnéza podporuje:
 • tělesnou soběstačnost
 • vyprazdňování moče
 • psychický stav
 • bolest
 • spánek
 • kůže
 • fyziologické funkce
 • menstruaci
 • smyslové vnímání
 • stav výživy
   
V řešení je implementována řada hodnoticích systémů, například:
 • psychický test
 • test Mini-Mental
 • dekubity
 • hodnoticí systém dle Nortonové
 • hodnoticí stupnice dle Torrance

Veškeré tiskové výstupy lze detailně individualizovat dle potřeb zdravotnického zařízení.